۱۶ خرداد ۱۳۹۸

شاخص پیشرفت در اهداف جنسیتی سند توسعه پایدار: کاهلی همه کشورها در رسیدن به  برابری

مونا طاهری برگرفته از مجله گاردین و گزارش برابری جنسیتی سال ۲۰۱۹ نهاد Equal Measures 2030  اولین شاخص جهانی که میزان تلاش برای پایان دادن به نابرابری جنسیتی را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که کشورها به میزانی که باید برای بهبود وضعیت زندگی زنان تلاش نمی‌کنند.  بر اساس اولین شاخص  منتخب برای اندازه‌گیری پیشرفت در رسیدن به اهدافی که بصورت بین‌المللی […]
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

بوم فمینیسم، قسمت سوم: سبد غذایی ما در مبارزه با مردسالاری

  شکوفه دزفولی،  هنرمند تجسمی و کنشگر در زمینه محیط زیست و اکوفمینیسم، ساکن امریکا و تحصیلکرده در رشته‌ی هنرهای تجسمی از دانشگاه کلرادو بولدر است و مفاهیم مهاجرت، جنسیت و طبیعت، و درهم آمیختگی این موضوعات چارچوب اصلی کار هنری و پژوهش او را تشکیل می‌دهد.         در قسمت اول این رشته مقاله به بازشناسی مفهوم بوم‌فمینیسم […]
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

بوم فمینیسم، بخش دوم: گاو نر و مرد کهن

  شکوفه دزفولی،  هنرمند تجسمی و کنشگر در زمینه محیط زیست و اکوفمینیسم، ساکن امریکا و تحصیلکرده در رشته‌ی هنرهای تجسمی از دانشگاه کلرادو بولدر است و مفاهیم مهاجرت، جنسیت و طبیعت، و درهم آمیختگی این موضوعات چارچوب اصلی کار هنری و پژوهش او را تشکیل می‌دهد.         در قسمت اول این رشته مقاله به این موضوع اشاره […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

بوم‌فمینسیم، قسمت اول

این مجموعه مقاله  به قلم شیوای شکوفه دزفولی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در ماچولند منتشر می‌شود. شکوفه دزفولی،  هنرمند تجسمی و کنشگر در زمینه محیط زیست و اکوفمینیسم، ساکن امریکا و تحصیلکرده در رشته‌ی هنرهای تجسمی از دانشگاه کلرادو بولدر است و مفاهیم مهاجرت، جنسیت و طبیعت، و درهم آمیختگی این موضوعات چارچوب اصلی کار هنری و پژوهش او را […]