۲ آبان ۱۳۹۹

آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟ 

  آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟  چگونه از فرد خشونت دیده حمایت کنیم؟ گفتگوی سارا دماوندان، روزنامه نگار و سوده راد، کنشگر براری جنسیتی درصفحه ترنج درباره حمایت از فرد  خشونت دیده.