جنبش فمینیستی ایران سال‌هاست که برای احقاق حقوق برابر جنسیتی تلاش می‌کند. از آنجا که ماچولند تنها به برگزاری کمپین‌ها و کارزارهای مشخص می‌پردازد و بسیاری از منابع موجود و باسابقه در زمینه حقوق جنسیتی برای مخاطبان ناآشنا مانده‌اند، بنا داریم در این صفحه فهرست سایر منابع اطلاعاتی و گروه‌های فعال برای برابری جنسیتی را معرفی کنیم.
ماچولند هیچ مسوولیتی در قبال محتوای تولید شده توسط منابع ذکرشده در این مجموعه ندارد.
این فهرست به ترتیب حروف الفبای فارسی تهیه شده و به مرور کامل‌تر می‌شود. اگر می‌خواهید نام و مشخصات شما هم در این فهرست بیاید، فرم پایین همین صفحه را پر کنید.

اتاق کارم کوچک است

«اتاق کارم کوچک است» از پدیده‌‌ی جنسیتی تبعیض‌آمیزی در محیط کار حرف می‌زند که از پیوند شوم دو چیز بد زاده شده، جایی که «فساد مالی و اداری» و «خشونت جنسیتی» به‌هم آمیخته‌اند و «فساد مالی و اداری جنسیت محور» را شکل داده‌اند. «فساد مالی و اداری جنسیت محور»، از تمام موقعیت‌هایی حرف می‌زند که یک فردِ دارای موقعیت اداری و رسمی، برای رسیدن به منافع و سود شخصی‌اش از جنسیت یک فرد دیگر سوءاستفاده می‌کند؛ یعنی آنجایی که در جریان تعدیل نیروی کار زنان اولین اخراج شدگان‌اند، زمانی که زنان را با دستمزد پایین‌تر از حقوق رسمی قانون کار استخدام می‌کنند، هنگامی که از زنان به جز انتظارات رسمی شغلی، انتظارات جنسی نیز وجود دارد، و سایر مواردی که ذکر نمی‌شوند و دیده نمی‌شوند، در همه آن‌ها کسانی از موقعیت رسمی و شغلی خود سوءاستفاده می‌کنند و زنانی را به خاطر جنسیت‌شان قربانی می‌نمایند. «اتاق کارم کوچک است» تجربه‌های زنان شاغل، مشاهدات مردان و راهکارهایی که برای مقابله با این پدیده داشتند را به اشتراک می‌گذارد و از همه زنان و مردان دعوت می‌کند تا با نوشتن از تجربه‌ها و مشاهدات خود گامی در رفع این معضل بردارند.

[email protected]
فیسبوک | تلگرام

ای‌کاوی

ايكاوی در سال ١٣٨٨، پس از خشونت های انتخابات رياست جمهوری در ايران تشكيل شد. هدف اين سازمان تحقيق و كاوش در مسئله خشونت در همه ابعاد و خشونت زدایی در جامعه ايران و منطقه است. ايكاوی با برگزاری كنفرانس‌های سالانه در ماه نوامبر و سمينارهای دوره ای و مشاركت و همكاری با سازمانهای مشابه ملی و بين المللی تلاش دارد تا با شناخت خشونت های همه سويه راه حل ها و جايگزين‌های مناسب را ارائه دهد. ايكاوی بر اين اعتقاد است كه از ميان بردن خشونت تنها با احترام به حق حيات و حرمت انسانی و لغو كليه قوانين خشونت‌زا ، با گسترش حكومت قانون منطبق با استانداردهای بين المللی و با استفاده از شيوه‌های مسالمت‌أميز امكان پذير است. بر اين أساس، ايكاوی با تمامی افراد، سازمان‌های ملی و بين المللی در درون و بيرون ايران كه با تمام و يا بخشی از منشور آن توافق دارند همكاری ميكند. ايكاوی با همكاری مشاوران برجسته و همكاران فعال خود می‌كوشد تا در راهی صلح‌آميز به سوی محو همه أشكال خشونت در ايران گام بردارد.
[email protected]
فیسبوک | یوتیوب

بخش زنان رادیو زمانه

رادیو زمانه به عنوان رسانه‌ای که خود را صدای بی‌صدایان معرفی می‌کند، از زمان آغاز فعالیت خود همواره به مسائل زنان وجه ویژه‌ای داشته است. بخش زنان این رسانه تا مدت‌ها به عنوان فصلی از بخش اجتماعی، اخبار و گزارش‌های حوزه زنان را پوشش می‌داد ضمن اینکه مقالات تخصصی در بخش اندیشه و مسائل مربوط به گرایش‌های جنسی نیز در بخش دگرباش پوشش داده می‌شدند.
از اکتبر ۲۰۱۵، بخش زنان به عنوان یک دربچه مستقل در رادیو زمانه هویت تازه‌‌ای پیدا کرده است.
هدف زمانه از تمرکز ویژه بر مسائل زنان، ترویج برابری جنسیتی، بازنمایی مشکلات زنان ایران، توجه به مسائل زنان خاورمیانه و انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردهای زنان در جهان برای بهره‌گیری جامعه زنان ایران از آنهاست. [email protected]
فیسبوک

بیدارزنی

تارنمای «بیدارزنی» رسانه‌ای گروهی از کنشگران حقوق زنان است که در زمینه‌ی ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به برابری جنسیتی و احقاق حقوق زنان فعالیت می‌کنند.

این تارنما که پیش‌تر تحت عنوان «تا قانون خانواده برابر» فعالیت می‌کرد در زمستان ۱۳۸۸ همزمان با طرح مجدد «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس هشتم راه‌اندازی شد. در بهار ۱۳۹۳، تحریریه این تارنما، با حفظ همان رویکرد، – به «بیدارزنی» تغییرنام داد. این واژه بیان‌گر آرمان ما برای بیدارسازی جامعه نسبت به تبعیض‌های جنسیتی و مسائل حوزه زنان است. هدف اصلی بیدارزنی «ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به برابری جنسیتی و احقاق حقوق زنان» است. تارنمای «بیدارزنی» برآیند یک کنش داوطلبانه است و از هیچ سازمان دولتی و یا غیردولتی‌ در داخل و خارج از ایران کمک مالی دریافت نمی‌کند.

[email protected]

فیسبوک | گوگل‌پلاس | تلگرام

بیز فمینیستلر

بیز فمینیستلر با هدف آگاهی بخشی از حقوق زنان در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت‌های مجازی خود را در قالب وب‌سایت و صفحه فیسبوک با همین نام آغاز کرد. تمرکز اصلی فعالیت‌های این وب‌سایت دستیابی به حقوق برابر برای زنان، اعم از زنان دور از مرکز و اقلیت اتنیکی ترک به عنوان شهروندان جامعه است. بدین ترتیب این گروه تلاش دارد بخش‌هایی از مشکلات زنان دور از مرکز و حاشیه‌نشین را انعکاس دهد. اعضای این گروه بر این باورند که در جامعه ایران زنان اقلیت‌های اتنیکی به دلیل سیاست‌های مرکزگزای نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تبعیض مضاعف قرار می گیرند. بیز فمینیستلر با انتخاب زبان ترکی به عنوان زبان ارتباط با مخاطبان خود سعی دارد حس اعتماد را به زنان ترک بازگرداند و تاثیر سالها تحقیر و تبعیض که آنها را در موقعیتی فرودست نسبت به زنان فارس قرار داده است، تا حدی جبران کند. از مرداد ماه سال ۱۳۹۴ بیز فمینیستلر تصمیم گرفت حوزه فعالیت‌های خود را بر موضوع «حق مالکیت بر بدن» تمرکز دهد. امید است با تلاش خود بتوانیم گام کوچکی در بالا بردن آگاهی عمومی انجام دهیم.

حزب فمینیست کوردستان

حزب فمینیست کردستان بە منظور مشارکت ۵٠٪ی زنان کرد در عرصە سیاسی و رهبری آن تشکیل شدە است. با آسیب شناسی مشارکت بی وقفەی زنان کرد در همە عرصەها و حصول کمترین دستاورد ممکن برای زنان از سوی مراکز رهبری و برنامەریزان سیاست در کل کردستان، بر این باوریم کە زنان باید خود را از سایە بودن صرف برهانند. تنها مشورت با زنان کافی نیست، زنان باید در تصمیم گیریها مشارکت مستقیم داشتە باشند. توهمی بیش نیست اگر زنان گمان برند کە با پشتیبانی مردان سیاسی و یا ایستادن در کنارشان جایی نزدیک بە قدرت سیاسی یافتە و مردان آنان را بە لطف خود در قدرت و تصمیم گیری سیاسی مشارکت خواهند داد. سیستم سیاسی با تفکری مردسالارانە ادارە می شود. بیش از این نباید عرصە قدرت و سیاست را بە مردان سپرد و سپس با شمعی در طلب حقوق خودسرگردان شد تا بلکە مردان حق زنان ادا کردە و برایشان قوانین برابری طلبانە تصویب کنند. از دید حزب فمینیست کردستان، تلاش برای جنبش برابری طلبی جنسیتی و جنبش ملی موازی است و برای تحقق هردو می کوشد. ما از حقوق خود تحت هیچ بهانەای اعم از نداشتن دولت و حاکمیت ملی و اولویت مبارزە با ستم ملی علیه کردها، چشم نخواهیم پوشید.

خانه امن

ما گروهی از فعالان اجتماعی هستیم که خشونت خانگی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی مورد هدف قرار داده و برای پیشگیری،مقابله و کاهش آن تلاش می کنیم. ما معتقدیم،کاهش خشونت خانگی با آموزش ،ظرفیت سازی،گفتگو و مشارکت عمومی مردم نتیجه می دهد. معتقدیم ایجاد ظرفیت های جدید و بهره مندی از ظرفیت های موجود هر چند کوچک، می توان در کاهش خشونت خانگی نقش موثر داشت. معتقدیم می توان با استفاده از فضای مجازی، سازمان های غیر دولتی و غیر رسمی ایجاد کرد که با مشارکت مردم و گروه های هدف اداره شود و از این راه مشارکت عمومی را افزایش داد.ما تلاش می کنیم مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان در اختیار افرادی قرار دهیم که قربانی خشونت خانگی هستند. «خانه امن» را خانه خود بدانید و مطمئن باشید این خانه با هدف کاهش خشونت خانگی راه اندازی شده و در این راه از کمک وکلا و مشاوران متعهدی که در جهت کاستن خشونت خانگی فعالیت می کنند استقبال می کند.
[email protected]

فیسبوک | توییتر | اینستاگرام | ساندکلود

خشونت بس

خشونت علیه زنان امری گسترده در همه نقاط جهان است. ایران نیز از این امر مستثنا نیست. بی‌توجهی به این امر نه‌تنها کمکی به رفع آن نمی‌کند بلکه دامنه تأثیرات آن را گسترده‌تر کرده و همه جامعه را با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. ما به‌عنوان کنشگرانی که هرگونه خشونت علیه زنان را برنمی‌تابیم و معتقدیم در برابر رفع آن مسئول هستیم این تارنما را به‌عنوان دریچه‌ی کوچکی برای گسترش آگاهی در ارتباط با چیستی خشونت علیه زنان و راه‌های مداخله برای کاهش آن در بهار ۱۳۹۳ راه‌اندازی کردیم. چشم‌انداز ما برقراری جامعه‌ای امن برای همه زنان و دخترانی است که در سرزمین ایران زندگی می‌کنند. جامعه‌ای عاری از همه اشکال خشونت علیه زنان در همه حوزه‌ها. رسالت ما برای رسیدن به این چشم‌انداز، ارتقای آگاهی، توانمندسازی، جلب مشارکت ذینفعان و مدافعه گری برای تغییر مناسباتی است که موجب خشونت علیه زنان می‌شود. از همه علاقه‌مندان به حل این مسئله می‌خواهیم با در میان گذاشتن تجارب عملی و علمی خود در این راه به ما کمک کنند.
[email protected]

فیسبوک | گوگل‌پلاس | تلگرام

 

رادیو ددری

ما ددری‌ها، تعدادی از فعالان جنبش زنان در پی فعالیت در حوزه‌های مختلف مربوط به زنان، پادکست را به عنوان قالب جدید ارتباط‌مانانتخاب کردیم و تصمیم داریم حرف‌ها و اهداف جمعی‌مان که در مسیر آن تلاش می‌کنیم را در حوزه صدا بیاوریم. به خاطر ماهیت پادکست و نیز تلاش برای رساندن صدایی آشناتر، از بحث‌های تئوریک و آکادمیک فاصله گرفته و سعی می‌کنیم صدای بخش‌هایی از زندگی هر روزه‌مان را با دیگران به اشتراک بگذاریم. ددری نه فقط درباره موضوعات مشخصاً فمینیستی بلکه در پی انتشار هرصدایی است که به شکستن کلیشه‌های درگیر با “جنسیت” و “زنانگی” کمک کند. از گزارش و بازتاب فعالیت‌های جنبش زنان گرفته تا مونولوگ و یا دیالوگ‌هایی از زندگی و تجربه روزمره. روند کار ما بر مبنای آزمون و خطا و تجربه است و از پیشنهادات و انتقادات و نیز صدای شما در این حوزه استقبال خواهد شد.

زن = مرد

صفحه زن = مرد ( برابری ) صفحه ای مستقل در فیسبوک و فارغ از رنگ و جریان های سیاسی است و به هیچ گروه یا دسته سیاسی تعلق ندارد و تنها دغدغه های حقوق برابر دارد و تلاش می کند منعکس کننده اخبار و رویدادهای جنبش زنان در جهان و به خصوص کشور ایران برای رسیدن به یک جامعه بدون تبعیض جنسیتی و برابر باشد و با هر شخص یا گروهی که دغدغه ی برابراندیشی او پررنگ تر از دیدگاه ها و تفکرات سیاسی اجتماعی اش باشد با کمال افتخار همکاری می کند.
آری گفتن زنان و مردان به حقوق برابر، خاطره نویسی از سه دهه نابرابری جنسیتی، آگاهی رسانی ار تبعیض های موجود در قوانین، تشویق مردان و زنان به خواسته برابری، اخبار پیرامون فعالین حقوق زنان و زندانیان زن و معرفی زنان موفق از سیاست های اصلی صفحه هستند.

زنان و توسعه پایدار

زنان و توسعه پایدار فضایی است برای بحث و تبادل نظر درمورد چرایی عدم توفیق ایران در توسعه پایدار و شاخص‌های آن به ویژه شاخص برابری جنسیتی. همچنین فضایی است برای آگاه‌سازی و آموزش و روشنگری درزمینه توسعه پایدار با استفاده از توان علمی پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان و هم فضایی برای انتقال اخبار و تجربیات زنان ایران و جهان در زمینه تلاش برای دستیابی به فرصت‌های برابر برای زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و معرفی پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فن‌آوری‌های پاک

فیسبوک

زن‌نگار، نشریه پژوهش‌گران و کنش‌گران مطالعات زنان

زن‌نگار اولین نشریه آنلاین پژوهشی در حوزه مطالعات جنسیت است که تلاش می‌کند نظریه‌های مطرح، گفتمان‌های جدید و همچنین تجارب و چالش‌های جنبش‌های زنان در جهان را در اختیار پژوهش‌گران و کنش‌گران فارسی زبان قرار دهد. از آغاز فعالیت زن‌نگار در بهمن ۱۳۹۰ تا کنون ۲۴ شماره از این نشریه منتشر شده است. یکی از ویژگی‌های مهم زن‌نگار آن است که هر شماره به مضمونی خاص در حوزه جنسیت اختصاص می‌یابد و بحث‌های نظری، گرایشات غالب، و پیشینه تاریخی آن معرفی شود. در کنار تنوع موضوعی، آن‌چه زن‌نگار را در میان سایر منابع فارسی‌زبان در حوزه جنسیت برجسته می‌کند، تنوع در گزینش مقاله‌هاست. در هر شماره زن‌نگار، یک مشاور مهمان دعوت می‌شود که با استفاده از دانش و تخصص خود مجموعه مقالاتی متناسب با نیازها و دغدغه‌های زنان در ایران انتخاب کند. این روش باعث شده که تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های پژوهش‌گران فمینیست در حوزه‌های مختلف نیز به نمایش گذاشته شود و هر شماره سبک و سیاق خاص خود را داشته باشد. در نهایت، زن‌نگار توانسته است رنگین کمانی از بحث‌ها و سلیقه‌های مختلف در حوزه مطالعات جنسیت در فضای بین‌المللی ارائه دهد.

[email protected]

فیسبوک |‌ توییتر

فمینیسم روزمره

هدف ما پاسخ به دغدغه ها و پرسش‌های نسل امروز است٬ نسلی که نظم موجود و تقسیم قدرت در خانواده و جامعه سنتی را نمی پذیرد و سودای تغییراین نظام را در سر دارد. آرمان ما کمک به پرورش نسلی است که فرهنگ٬ سنت٬ مذهب و آبرو را به عنوان بهانه و دلیلی برای سرکوب جنسیتی برنمی تابد٬ مفاهیمی چون غیرت و ناموس را مخالف کرامت انسانی و استقلال انسان می داند٬ و از حقوق خود٬ شامل آزادی پوشش٬ حق کنترل بر بدن و حق تعیین گرایش جنسی گرفته٬ تا حق اشتغال و تحصیل برابر و بدون تبعیض جنسیتی و برخورداری یکسان از فرصت حضور در عرصه عمومی آگاه است٬ و در پایان٬ کمک به بالندگی نسلی که خط بطلانی بر دوگانه خصوصی /عمومی کشیده٬ و سرکوب جنسیتی درون خانواده را زیر سوال برد. در «فمینیسم روزمره» چه می خوانید؟ مباحث مطالعات جنسیت و فمینیسم٬ آگاهانه و عامدانه از مواد آموزشی مدارس و دانشگاهها حذف شده است٬ تا فمینیسم را نه آنی که هست٬ بلکه آنطور که میخواهند٬ بنمایانند. ما در «فمینیسم روزمره» مفاهیم پایه مطالعات جنسیتی و فمینیسم را به زبان ساده و طنز٬ و با ویدیوهای ساده آموزشی و در عین حال مفرح توضیح می‌دهیم.
[email protected]
فیسبوک | توییتر | اینستاگرام | گوگل‌پلاس | یوتیوب | تلگرام

صدایی دیگر

صدایی دیگر، مجله‌ای هفتگی‌است که در آن رویدادهای مهم حوزه زنان، با کارشناسان در میان گذاشته و بررسی می‌شود.
این برنامه روزهای یکشنبه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود و تکرار آن را می‌توانید نیمه‌شب یکشنبه‌ها، و همچنین ۹ و ۱۱ صبح دوشنبه به وقت تهران در رادیو فردا دنبال کنید. با این برنامه از طریق ایمیل زیر در تماس باشید:
[email protected]

مدرسه فمینیستی

هرچه بلندگوهای زنان گسترش یابد و بافت جنبش زنان از تکثر و تنوع بیشتری برخوردار شود، صدای زنان نیز پژواک رساتری می یابد. هر سایت، نهاد یا نشریه ای که با همت جمعی از زنان و به منظور طرح مسائل زنان به راه می افتد، بی شک می تواند مسائل آنان را هرچه عمومی تر سازد و در بازنمایی مشکلات بغرنج زنان به جامعه یاری رساند. از این روست که تصمیم گرفتیم «مدرسه فمینیستی» را تاسیس کنیم تا این نشریه الکترونیکی در کنار نشریات موجود، در راه اهداف جنبش برابری طلبانه زنان گام بردارد. شاید به همین دلیل نام «مدرسه» را انتخاب کردیم چون فکر کردیم «مدرسه»، معمولا مکان و فضای مناسبی برای فکر کردن است و ما که بیش از همیشه، خود را محتاج آموزش می دانیم، سعی داریم دغدغه های فکری خود را که از عمل اجتماعی مان بر آمده است در فضای «مدرسه» به داوری و تامل بگذاریم. در واقع مدرسه فمینیستی، «فضایی» است برای فکر کردن با صدای بلند در مورد دغدغه های مشترکمان!

مرکز آموزش خانواده رستا

مرکز آموزش خانواده رستا به همت گروهی از کارشناسان آموزش و متخصصین امور خانواده راه‌اندازی شده است. هدف رستا آموزش و ترویج برابری در خانواده است تا گامی در جهت تدوام و شادی خانواده‌ها بردارد. در همین راستا، مرکز رستا اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه مشاوره حقوقی کرده است. همه خدمات رستا به‌صورت آنلاین و رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرند و گروهی از حقوق‌دانان و کارشناسان مجرب در امور خانواده با این مرکز همکاری می‌کنند.

همسری

«هم سری» وب سایتی است که تعدادی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان ، به منظور آگاهی رسانی در خصوص “شروط ضمن عقد” راه اندازی کرده اند. به عقیده ما سخت کردن طلاق ، تعیین سقف برای مهریه، محدود کردن اختیارات زن در خانواده و تمهیداتی از این دست فقط به فرسایش روانی بیشتر افراد جامعه منجر می شود و درد اصلی را دوا نمی کند. شروط ضمن عقد با اندکی گسترده کردن اختیارات زن در خانواده می تواند درمانی موقتی و کمکی باشد برای نزدیک تر شدن چارچوب نابرابر کنونی خانواده به برابری ؛ و در نتیجه کاهش بسیاری از مشکلات و نابهنجاری های احتمالی در خانواده که گریبانگیر تمام اعضای خانواده از جمله مرد می شود. اکنون شاهد روند رو به افزایش توافق زن و مرد در خصوص درج این شروط هستیم و امیدواریم مسئولان با مشاهده این روند متوجه خواست و نیاز جامعه کنونی ایران بشوند و تغییرات مطلوب را در ساختار قوانین موجود اعمال کنند. «همسری» آمادگی دارد تا در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق خانواده و شروط ضمن عقد مشاوره حقوقی رایگان ارایه کند.
[email protected]
فیسبوک | توییتر | اینستاگرام |‌ گوگل‌پلاس | یوتیوب