نام

یا نام مستعار

ایمیل

آدرس ایمیل شما نزد ما امن می ماند

نام فرد حقیقی یا حقوقی که می خواهید هدف موج باشد*

سمت فردی که می‌خواهید مخاطب قرار دهید چیست؟

آدرس ایمیل، حساب توییتر و یا آدرس صفحه فیسبوک هدف موج*

لطفاً توجه کنید که آدرس ایمیل باید عمومی باشد و در دسترس همه قرار گرفته باشد. صفحه فیسبوک باید امکان انتشار روی دیوار را به ما بدهد و حساب توییتر باید مورد استفاده هدف موج باشد. تنها آدرس یک وبسایت نمی‌تواند کمکی به راه‌اندازی موج بکند.

واقعیت این است که :

بگویید چه اتفاقی افتاده است . چه کسی چه رفتار یا گفتار جنسیت‌زده‌ای در چه چارچوبی داشته است؟

لینکی عمومی از موضوع مورد اشاره دارید؟

چرا فکر می‌کنید این رفتار یا گفتاری جنسیت‌زده است؟*

فایلی بفرستید

حجم فایل نباید بیشتر از ۱.۴ مگابایت باشد

خواسته ما چه می‌تواند باشد؟*

این درخواست باید کوتاه و واضح بیان شود و عملی هم باشد.

لطفاً مشخص کنید چه نوع موجی در نظر دارید
ایمیلیتوئیتریتلگرامیفیس بوکیاس ام اس

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت! در خبرنامه ثبت نام کنید تا ایمیل ما به بخش اسپم‌های شما نرود.