در دنیای زنان چه خبر؟ ۲۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

در دنیای زنان چه خبر؟ ۱۹ تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
14 آوریل 2017
در دنیای زنان چه خبر؟ ۲ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
28 آوریل 2017

در دنیای زنان چه خبر؟ ۲۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به صفحه خبرنامه ماچولند سر بزنید یا در خبرنامه ثبت نام کنید تا از مهم‌ترین خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید.

 

اخبار سیاسی

بيشترين سنگ‌اندازي‌ها از سوي زنان بود

اعتماد- ناهيد مولوي در گفت و گو با شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی نوشته است: عصر يكي از آخرين روزهاي سال ٩٥، دفتر شهيندخت مولاوردي خلوت و آرام است. وارد اتاقش كه شديم با گرمي از ما استقبال كرد. قرار بود اين گفت‌وگو در سالنامه اعتماد منتشر شود اما زمان مصاحبه به درازا كشيد و سالنامه روي دكه‌ها رفت. در تمام طول گفت‌وگو تلاش مي‌كردم او را به دنياي سياست بكشانم، در مورد مسائل سياسي و دولت به گفت‌وگو بنشينيم اما او بيش از آنچه تصور كنيم در حوزه خود غرق است. در برابر هر سوالي كه قرار مي‌گيرد، پاسخش را با توجه به حوزه كاري خودش مي‌دهد. وقتي مي‌پرسم خسته هستيد مي‌خندد و مي‌گويد نه. معاون امروز زنان و خانواده رييس‌جمهور در خلال صحبت‌هايش اعتراف‌هاي جالبي مي‌كند و مي‌گويد واقع بين‌تر شده است. زني كه سال‌ها كارنامه فعاليت در حوزه زنان را دارد، معتقد است حسن روحاني حق داشت كه در اوايل تشكيل كابينه از وزير زن استفاده نكرده است. به اعتقاد او در وضعيت بحراني ماه‌هاي نخست بهترين تصميم اين بود كه از افراد با تجربه استفاده شود تا دوران گذار از بحران طي شود. اما در مقابل اين حرف معتقد است در دولت بعدي شرايط براي استفاده از وزراي زن به طور كامل فراهم است. بسياري بر اين باورند حسن روحاني آنقدر كه بايد از معاون زنانش حمايت نكرده است اما خود او مي‌گويد رييس‌جمهور همواره پشتيبان او بوده و در اين مورد هم بار ديگر واقع‌بين شدنش در طول اين چهار سال را مطرح مي‌كند. او از خودش هم انتقاد مي‌كند و مي‌گويد رابطه‌اش با مراجع و قم آن طور كه برنامه‌ريزي كرده بود پيش نرفت و به‌شدت معتقد است براي دستيابي به برخي اهداف نيازمند اين هستند كه ارتباط‌شان با قم را تقويت كنند. وقتي از او مي‌پرسم بزرگ‌ترين مانعي كه در اين سال‌ها مقابلش وجود داشته، چيست كمي مكث مي‌كند و مي‌گويد: در چهار سال گذشته موانع زيادي پيش روي ما وجود داشته است اما شوربختانه بيشترين مانع و سنگ‌اندازي‌ها از طرف خانم‌ها بوده است. در واقع در اين سال‌ها آنقدر كه از طرف بخشي از هم­جنسان خود اذيت شديم از طرف مرداني كه در جريان مخالف دولت بودند اذيت نشديم و اين موضوع جاي تاسف دارد و به اين معناست كه ما نتوانستيم حداقل در مباحث و اهداف مشتركي كه با هم داريم يك گفت‌وگويي را با هم پيش ببريم. وقتي از دليل حملات شديد به او مي‌پرسم، مي‌گويد تاوان اصلاح‌طلبي‌اش را مي‌دهد و اينكه از طرف مخالفانش متهم است كه برنامه‌هاي دوره اصلاحات را پيگيري مي‌كند.

مطالعة تطبيقي عوامل انفعال سياسي زنان در مقايسه با مردان

مريم رفعت جاه و فاطمه رحيمي- در اين پژوهش عوامل تأثيرگذار در بيتفاوتي و انفعال سياسي زنان ايراني بـا اسـتفاده از آراي رابرت دال و مارتين ليپست بررسي شده است. براي گردآوري و تحليـل دادههـا از تركيب روشهاي كمي و كيفي استفاده شده، نمونهگيري به شيوة هدفمند بـوده و افـراد مورد مطالعه از ميان زنان و مردان با تحصيلات دانشگاهي و شـاغل سـاكن شـهر تهـران انتخاب شدهاند. بر اساس يافتهها، مهمترين عوامل انفعـال سياسـي افـراد مـورد مطالعـه احساس اثربخش نبودن سياسي و مشكلات اقتصادي بوده است. همچنين، انفعال سياسي زنان بيش تر از مردان بوده و اين مسئله، صرف نظر از عوامل روان شـناختي و اقتصـادي، به نوع نگاه به نقش زن در جامعه و باورهاي كليشه‌هاي جنسيتي مربوط است . بـه عـلاوه، يافته هاي اين تحقيق حاكي از پايين بودن آگاهي و اعتماد به نفس سياسي زنان در مقايسه با مردان و بهرهگيري كم تر آنان از فناوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي است . هم چنين، در افراد مورد مطالعه مشـاركت سياسـي جوانـان كـم تـر از ميـان سـالان بـوده و سـطح تحصيلات سبب تفاوت در مشاركت يا انفعال سياسي افراد نشده است.

رانت‌خواری و فساد زنان محدودتر از مردان است

ایلنا- یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: تجربه نشان داده است هرکجا زنان در عرصه مدیریت فعالیت و حضور داشتند، به همان میزان رانت‌خواری و فساد محدودتر بوده است و زنان در سایه سلامت اقتصادی بیشتری هستند.

زهرا نژادبهرام در نشست چرایی حضور زنان در مدیریت شهری که صبح امروز در کتابخانه ملی برگزار شد، با بیان اینکه ما نگران کم بودن سهم زنان در عرصه‌های مدیریتی و به دنبال سهم‌خواهی بیشتر نیستیم، گفت: ما بر الزام حضور زنان در مدیریت شهری و حضور آنها در عرصه سیاستگذاری و اجرایی تاکید داریم.

دولت حمایتی برای ارتقای جایگاه معاونت زنان نداشته است

مهرخانه- اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به طرح‌ها و لوایح موجود در زمینه امنیت زنان گفت: دولت قبل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین کرده بود و ما زمانی که به دولت آمدیم لایحه را بررسی کردیم و دیدیم نگاه خوبی بر آن حاکم است. اما قوه قضاییه معتقد بود لایحه قضایی باید توسط این قوه ارایه شود نه دولت که دیدگاه درستی بود. در نهایت در آخرین روز از سال ۹۵ این لایحه با ۹۲ ماده به دولت رفت و الان در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

گرامی‌زادگان گفت: در مجلس ششم بنا به خواسته وزارت امور خارجه اقداماتی برای الحاق به سیدا انجام دادیم و گفتیم هر جا که این کنوانسیون با قوانین اسلام مغایرت داشته باشد، از حق تحفظ استفاده می‌کنیم. شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد و برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تاکنون در مجمع است. متأسفانه متنی که من ملاحظه کردم دو نظریه همراه آن در مجمع بود که برای تأیید آن کافی نبود.

مسائل زنان موضوعاتی سیاسی و نمایشی نیست

ایسنا- یک فعال حوزه زنان با طرح این پرسش که آیا حضور زنان در استادیوم‌ها از مطالبات عموم زنان است؟ گفت: قطعا اینگونه نیست. دولت‌ها زمانی که در زمینه موضوعات جدی تر حرفی برای گفتن ندارند به مسائل جزئی می‌پردازند. زمانی مسئله حجاب بزرگ می‌شود و زمانی دیگر حضور زنان در استادیوم‌ها.در حقیقت زمانی این مسائل بزرگ نمایی می‌شوند که دست ما از طرح موضوعات مهم خالی است. به عبارت دیگر اگر به موضوعات مهم جامعه بپردازیم این امور جایگاهی نخواهند داشت.

منیره نوبخت ، با بیان اینکه افزایش تعداد زنان در مناصب مدیریتی میانی امری مطلوب است، اظهار کرد: پرداختن به مسائل زنان برای دولت‌ها جنبه شعاری و نمایشی پیدا کرده است زیرا اصالت با موضوع و مدیریت زنان نیست ولی امیدواریم زنان در آینده با سماجت در مسیر اصلاح وضعیت خود حرکت کنند و شاهد بهبود وضعیت آنها باشیم.

باید به زنان فرصت مدیریت در حوزه شهری را بدهیم

ایلنا- نشست ضرورت مشارکت بانوان در حوزه مدیریت شهری با حضور شهربانو امانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، افسانه اقبال‌نیا عضو شورای برنامه‌ریزی حزب اسلامی کار، پریچهر سلطانی نایب رییس سابق شورای اسلامی شهرکرد و محسن مهرعلیزاده معاون دولت اصلاحات و به همت بنیاد توسعه پایدار شهری (تپش) روز چهارشنبه برگزار شد.

در این نشست محسن مهرعلیزاده ضمن تشکر از برگزار کنندگان آن بر لزوم نگرش علمی بر همه موارد توسعه، عمران و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: نگرش علمی نباید فقط توجه به علم و موضوع آن باشد بلکه باید فرایند علم به نحوی صورت گیرد که در نهایت علم کاربردی حاصل شود.

نیازمند اصلاح قانون برای نقش‌آفرینی موثر زنان در مدیریت شهری هستیم

ایلنا- رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم نقش زن‌ها را در حوزه مدیریت شهری موثر و فعال داشته باشیم، باید در اصلاح قانون تلاش کنیم. با قوانین کنونی، زنان نیز در عرصه مدیریتی دچار معضل می‌شوند.

اشرف بروجردی در نشست «چرایی حضور زنان در مدیریت شهری» که صبح پنج‌شنبه در کتابخانه ملی برگزار شد، با بیان اینکه تلاش‌های زیای در سال‌های اخیر در اعتراض به نادیده گرفته شدن زن‌ها در حوزه مدیریت شهری صورت گرفته است، گفت: مدیریت شهری در شهرهای ما مردانه است و باید این نگاه و رویکردها تغییر کند و امکان مدیریت نیز به زن‌ها داده شود.

حضور زنان در شورای شهر از الزامات اصلی توسعه است

ایسنا- یک فعال عرصه سیاسی و اجتماعی با اشاره به اینکه حضور زنان در شورای شهر از الزامات اصلی توسعه است، بیان کرد: شرط کافی برای اعضای شورای شهر این است که با معادلات پیچیده‌ای که در عرصه سیاسی وجود دارد آشنا باشند و ما از اعضای شورای شهر انتظار داریم که بتوانند حلقه رانت و فساد در شهرداری‌ها را از بین ببرند.

آذر منصوری در نشست “چرایی حضور زنان در مدیریت شهری ” با اشاره به اینکه شورا را نمی‌توانیم یک نهاد خدماتی عمرانی بدانیم، گفت: شورا یک نهاد سیاسی است چرا که قدرت موجود در شهر و روستا را در اختیار مردم قرار می‌دهد.

منصوری با اشاره به اینکه تصوری که از شورا است این است که نه تنها در سطح روستا یا کلان شهرها اثر بگذارند، بلکه در عرصه مدیریت شهری بتوانند با اتصال به شورای عالی استان در سطح عالی قدرت هم اعمال نظر کنند.

صدای نحیف زنان در صحنه سیاست جهان؛ مردم برای مردم یا فقط مردها برای مردم؟

دوات- اگرچه سال‌ها از آغاز قرن توسعه گذشته اما هنوز صدایی قوی از جانب زنان در شاخه های اجرایی دولت‌ها و پارلمان های سراسر جهان شنیده نمی‌شود. سازمان ملل متحد با همکاری آژانس حمایت از برابری‌های جنسیتی به تازگی گزارشی را منتشر کرده اند که نشان می‌دهد حضور کم زنان در عرصه سیاست که یکی از اهداف توسعه پایدار است همچنان به عنوان یک هدف دست‌نیافتنی باقی مانده است.

تعداد زنان مشغول به عنوان سران کشور یا یکی از اعضای اصلی بدنه دولت از سال ۲۰۱۵ تا به امروز از عدد ۱۷ به ۱۵ رسیده است. پیشرفت حضور زمان پارلمان کشور نیز همچنان با سرعت اهسته ای به روند خودش ادامه می‌دهد.

جلسه هماهنگی نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی برگزار شد.

پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده- جلسه هماهنگی نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی که تحت عنوان”سیاستگذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی: الزامات و بایسته ها” در معاونت امور زنان و خانواده برگزار گردید.

روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه جلسه هماهنگی نشست تخصصی وزاری امور زنان کشورهای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در معاونت امور زنان و خانواده برگزار گردید..بر اساس تصمیم آیسسکو( سازمان علمی، فرهنگی، و آموزشی سازمان همکاری اسلامی در انتخاب مشهد بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام ) قرار است طی سال ۲۰۱۷ نشست ها و گردهمایی های متعدد تحت عناوین مختلف برگزار شود.

معاونت زنان ریاست جمهوری در دولت یازدهم چه کرد؟

ایرنا – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طی چهار سال گذشته در دولت یازدهم اقدامات شاخصی در حوزه زنان برای کمک به نیمی از جمعیت کشور داشته است که پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل ، تصویب کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص و تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان از جمله این فعالیت هاست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا یکی از اقدامات شاخص معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید در سال های ۹۲ تا ۹۵، حمایت از افزایش پوشش تحصیلی ۶ هزار و ۱۳۹ دختر بازمانده از تحصیل پایه های اول تا ششم مناطق محروم (در ۱۰ استان) است.

زنان چه خواسته‌هایی از شورای شهر دارند؟

ایسنا- شناخت و رسیدگی به نیازها و مطالبات زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشوراز اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا آنان بخش موثری از نیروی انسانی کشور در مسیر توسعه هستند علاوه بر آن نقش اصلی را در پرورش و تربیت نسل آینده دارند. در حقیقت توجه به مطالبات و نیازهای زنان می‌تواند باعث رشد و تعالی جامعه شود و نادیده گرفتن خواسته‌های آنان ممکن است تبعات زیادی را برای کشور داشته باشد که نه تنها امروز جامعه بلکه فردای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از نهادهایی است که می‌تواند زمینه را برای تحقق مطالبات زنان فراهم کنند البته برخی از نیازهای زنان مشترک است. «توجه به محیط‌های زنانه در شهر، برخورداری از شهری حامی زنان و کودکان ،برقراری امنیت و آسایش برای حضور زنان و کودکان،ارتقای کیفیت سالن‌های ورزشی برای زنان و تجهیز کردن کتابخانه های محلات» از جمله مطالبات مشترکی بوده است که زنان از قشرهای مختلف در گفت و گو با ایسنا به آن اشاره کردند.

علل پایبندی زنان ایرانی به حجاب اسلامی در گذر زمان

آرمان زنان- این وب‌سایت در مطلبی نوشته است: گرایش به نقش حجاب اسلامی، در بین زنان و مردان اقشار مختلف جامعه وجود دارد، ولی افرادی که به ترویج بی‌حجابی و فرهنگ برهنگی دامن زده و نقش کانونی یا محوری دارند، بسیار معدود و از قشر خاصی هستند.

مطالعات میدانی انجام شده نشان می‌دهد عوامل محیطی و روان‌شناختی متعددی در پایبندی زنان به حجاب اسلامی نقش دارند، بسیاری از این عوامل، برون‌زاد و محیطی هستند و معدودی از آن عوامل درون‌زاد هستند، همه افراد در مقابل محرک‌های محیطی یکسان، واکنش‌های یکسانی ندارند.

جایگاه نهضت فمینیستی در فروپاشی خانواده مهدی‌باور

آرمان زنان- مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) اصفهان، یکی از بدترین تخریب‌ها در دوره آخرالزمان را متوجه خانواده دانست و گفت: شناخت آسیب‌های این دوره و جایگزینی فرهنگ «انتظار» در برابر فرهنگ «ابتذال» از سوی خانواده‌های مهدوی‌باور ضروری است.

مهدی نیلی‌پور مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) اصفهان و نویسنده کتاب‌ «خانواده مهدوی» به تعدادی سوال در زمینه مهدویت پاسخ گفت. یکی از شایع‌ترین مکاتب امروزی در جهان غرب که در دنیای شرق و در بین مسلمانان نیز بی‌تأثیر نبوده، نهضت فمینیستی و در کنار آن شیطان پرستی با شاخه‌های گوناگون خود است، اساسی‌ترین هدف این گروه‌ها و باندها فروپاشی نهاد خانواده و ایجاد گسست فرهنگی بین نسل‌های گذشته، حال و آینده و تکثیر و تولید نسل‌های آلوده و غیر قانونی و ترویج شهوت پرستی و خطاکاری و استحاله فرهنگی در کارکرد زن و مرد و نظام خانواده و خانه‌داری است.

حضور زنان حتی با آزمون و خطا

شرق- مشارکت اجتماعی زنان در شوراها نسبت به کل شرکت‌کنندگان، حدود هشت درصد بوده که این رقم در تهران کمتر؛ یعنی حدود شش درصد است. چنین عددی از مجموع متقاضیان شوراها عددی ناامید‌کننده است؛ اما وقتی این شش را در کنار چهار‌و‌نیم دوره قبلی آن‌ در پایتخت بگذاریم، رشدی آرام و امیدوار‌کننده را نشان می‌دهد. رشدی که از نظر کارشناسان و زنانی که دستی بر آتش مشارکت اجتماعی دارند، حتی با آزمون‌و‌خطاهای پرهزینه برخی گزینه‌های اشتباه در فهرست‌ها و در نهایت شوراها، می‌تواند تجربیات خوبی را در بلندمدت برای کل شوراها، جامعه و زنان داشته باشد. برخی از سؤال‌های مرتبط با حضور و مشارکت زنان در شوراها و چالش جدید تخصص‌گرایی در شورا را با دو نماینده مجلس که خودشان منتخب یک جریان و یک لیست و در نهایت مردم بودند، مطرح و بررسی کرده‌ایم.

تاکید اشرف بروجردی بر ضرورت حضور زنان در اداره و مدیریت شهر

ایسنا- اشرف بروجردی در نشست «چرایی حضور زنان در مدیریت شهری» با اشاره به ضرورت و لزوم حضور زنان در منصب‌های مدیریت شهری، گفت: زنان کشور در سال‌های اخیر به مردانه بودن مدیریت جامعه اعتراضات زیادی داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه مدیریت شهری بحث مدیریت واحد شهری است، ادامه داد: مدیریت واحد شهری به این معناست که دستگاه‌های مختلف مانند مدارس، دانشگاه‌ها و تمام ظرفیت‌هایی که احتیاج به مدیریت دارند تجمیع شده و یک جا عرضه شود تا شورای شهر بتواند مشکلات زیستی را با هم حل کند.

امیدوارم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» قبل از پایان دولت به مجلس ارسال شود

ایلنا- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دولت یازدهم، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس ارسال شود.

شهیندخت مولاوردی در مورد اقدام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص برخورد با خشونت خانگی علیه زنان گفت: خشونت یک پدیده جهانی است و کشور ما هم از این قاعده کلی مستثنی نیست. ما در لایحه‌ای که در اسفندماه به دولت ارسال کردیم تدابیری را پیش‌بینی کردیم که از جمله این تدابیر موارد پیشگیرانه است.

 

اخبار انتخابات

واکنش معاون رئیس جمهور به روزنامه اصولگرا:

خیالتان تخت! اعظم طالقانی تشنه قدرت نیست و نیامده است تا بماند

ایران آن‌لاین- معاون رئیس جمهور در واکنش به مطلب روزنامه جوان با عنوان ” اصلاحات با واکر ” نوشت: این یادداشت واکنشی است به ثبت نام اعظم طالقانی، البته با تکیه بر واکر در انتخابات ریاست جمهوری و توئیت هایی که اخیرا اینجانب در این خصوص منتشر کرده و پیامهای این حرکت ارزشمند و بزرگ را به نقل از کانال کمیسیون حقوق بشر اسلامی مورد اشاره قرار داده بودم.

/شهیندخت مولاوردی نوشت: از اینکه این موضوع بهانه ای دست نویسنده داده تا دولت را مورد تاخت و تاز خود قرار داده و زیر سوال ببرد می گذرم: درد این هجران و این خون جگر/ این زمان بگذار تا وقت دگر

اما از ظلم، بی انصافی و جفایی که در این یادداشت نسبت به این مبارز نستوه که تمام هستی و جوانی و سلامتی خود را فدای آرمانها و ارزشها و باورهای خود نموده و همانند خیلی ها در این سالها طریق عافیت اختیار نکرده روا شده است نمی توان گذشت.دردا که دل نویسنده با ادبیات سخیفی که در مورد این بانوی بزرگوار و نمونه زن مسلمان معاصر به کار برده خنک نشده و در کمال تعجب متعرض مجاهد نستوه و به تعبیر امام راحل(ره)ابوذر زمان آیت الله طالقانی هم شده و افاضه می کند:”اگر به جای خانم طالقانی، اقای طالقانی هم بود، رد صلاحیت می شد”!!!

چرا زنان سیاسی در رقابت‌ انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نمی‌شوند؟

رادیو فردا- فرصت ثبت‌نام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به پایان رسید و رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که مجموع ثبت‌نام شده‌ها به ۱۶۳۶ رسید. بر اساس این خبر در مجموع ۱۳۷ زن و ۱۴۹۹ مرد در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

اما در میان ۱۳۷۷ زن ثبت‌نام کننده در این انتخابات تنها یک زن نام‌آشنا بود: «اعظم طالقانی». اینجا بشنوید.

اعظم طالقانی در گفت‌وگو با «قانون»:

طرح واژه رجال برای خاتمه اختلافات بود!

قانون- سینا رحیم‌پور- می گوید تا عمر دارد پیگیر حل سوء تفاهم ها درباره واژه رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی خواهد بود. ۴۰سال از وقت و توان خود را برای حل مسائل مختلف حوزه زنان گذاشته است. در دوره های مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا و هربار رد صلاحیت شده است و می گوید شورای نگهبان، دلایل این رد صلاحیت را هیچ وقت به او نگفته است. نام او دوباره با ثبت نام در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری و وقتی که حتی مریضی نيز نتوانست مانع خواسته هایش شود، مطرح شد. اعظم طالقانی، فرزند ۷۶ساله آیت ا… طالقانی درروز ثبت‌نام و در توضیح دلایل کاندیداتوری اش گفت که آمده ام تا یک مرتبه برای همیشه، موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری را حل کنم. برای اطلاع از دلایل این حضور در صحنه ثبت نام انتخابات و پافشاری‌ بر عقیده اش، به دفتر كارش واقع در محله ظهیر الاسلام رفتیم. ساعت قرار را ۱۰ شب در محل کارش انتخاب كرد. یک سوی اتاق کارش عکس محمد مصدق و در سوی دیگر، عکسی از آیت‌ا… طالقانی نصب شده بود كه نشان از خط فکری او می‌دهد. با تاخیر به گفت و گو پرداختیم. این دیدار در حضور همکارانی دیگر از سایر رسانه ها انجام شد که «قانون» فقط سوالات خود از اعظم طالقانی را در ادامه منتشر می کند.

«رجال» تنها «مردان» نيستند

اعتماد- «مثل دوره‌هاي قبل جور ديگران را اين‌بار با عصا كشيد تا پيامي را به همگان خصوصا مردان و مسوولان برساند كه زنان شايسته اين مملكت را نيز ببينيد و از سوي ديگر به خود زنان پرتلاش كنوني اين مرز و بوم و نسل بعدي آنان بگويد كه براي تامين شايسته‌سالاري در اين كشور از پاي ننشينند». اين جملات را شهين‌دخت مولاوردي در كانال تلگرامي خود، پس از اينكه عكس‌هاي اعظم طالقاني در ستاد انتخابات كشور منتشر شد، نوشت.

دختر محمود طالقاني پيش از اين هم بارها در انتخابات‌هاي ديگر ثبت‌نام كرده بود اما اين‌بار به واسطه شبكه‌هاي اجتماعي اين حضور بيشتر ديده شد و به چشم آمد، حضوري كه سه دهه پس از پيروزي انقلاب اين پيام را به مسوولان كشور مخابره مي‌كند كه هنوز هستند زناني كه دنبال احقاق حقوقي‌اند كه در پيچ و خم تفسير قوانين گم شده است.

اعظم طالقاني پيش از اين در انتخابات سال ٧٦ هم براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده بود و پس از رد صلاحيت بيانيه‌اي نيز منتشر كرد و در آن موضوع رجل سياسي را به چالش كشيد.

تأکید امیری، انصاری و مولاوردی بر اصلاح قانون انتخابات

دیده‌بان ایران- اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در قالب لایحه قانون جامع انتخابات بار دیگر در دستور کار دولت قرار می‎گیرد که شورای نگهبان از فرصت شش ماهه خود در تعیین معیارهای تشخیص رجل سیاسی استفاده نکرده است.

روند ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور ۱۶۳۶ نامزدی که غالبا فاقد وجهه سیاسی بودند، بار دیگر زنگ ضرورت اصلاح قانون انتخابات را به صدا درآورده است. اصلاحیه‌ای که هر چهارسال یک بار ضرورتش در چنین روزهایی حس می شود اما با ایرادهایی متوقف شده و به سرانجام نمی‎رسد. هر بار طرحی در مجلس یا لایحه ای در دولت نوشته می شود اما از آنجا که شورای نگهبان تعریف رجل سیاسی را در قالب اصلاح قانون اساسی میسر می‌داند، راه به جایی نمی‎برد.

نگاه معاون‌روحانی به نامزدی«زنان»در انتخابات ریاست‌جمهوری

مولاوردی: وقتی‌ معیارهای‌شایسته‌گزینی نباشد هرکسی به خودش اجازه‌ثبت‌نام درانتخابات را می‌دهد

خبرآن‌لاین- معاون رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم تا پایان زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مراجعه به ستاد انتخابات کشور برای اعلام داوطلبی در حدی باشد تا این پیام را به جامعه زنان بدهد که می توانند خودشان را در معرض انتخاب عمومی در این سطح بگذارند.

شهیندخت مولاوردی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که تاکنون ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری حدود ۶ درصد آمار کل ثبت نامی ها بوده،براساس این آمار آیا مي توان گفت زنان ایرانی به خودباوری رسیده اند که می توانند در سطح ریاست جمهوری وارد صحنه اجرایی کشور شوند يا تنها شوي تبليغاتي است، گفت: عدم اعتماد به نفس و باور زنان به توانمندی های شان می تواند متأثر از عدم باور عمومی به صلاحیت ها و شایستگی های زنان باشد.

زنان شایسته مملکت را نیز ببینید

ایرنا- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توئیتی پس از ثبت نام اعظم طالقانی به عنوان داوطلب حضور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت: زنان شایسته مملکت را نیز ببینید.

شهیندخت مولاوردی دراین توئیت خود افزود: مثل دوره های قبل جور دیگران را این بار با عصا کشید تا پیامی را به همگان خصوصا مردان و مسئولان برساند که زنان شایسته این مملکت را نیز ببینید.

ازمیان ۱۳۷ زن داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، اعظم طالقانی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز به چشم می خورد که وی با عصا برای ثبت نام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان داوطلب به وزارت کشور رفت.

چرا نمی‌توانیم رئیس‌جمهور زن داشته باشیم؟

آفتاب یزد-پریسا هاشمی: چیز زیادی نمی‌خواهد، نه عدم سوءپیشینه می‌خواهد و نه مدرک تحصیلی آنچنانی. حتی آنها که چند صباحی را در زندان گذرانده‌اند هم اجازه ثبت‌نام را در این انتخابات دارند. ثبت‌نام آزاد است اما ورود به عرصه انتخاباتی و یدک کشیدن نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری با مقوله ثبت‌نام کاملا فرق می‌کند. ورود به عرصه انتخابات و مناظراتش برای هیچ کسی آسان نیست. به ویژه برای بانوانی که ثبت‌نام می‌کنند، اما مصداق رجل سیاسی نیستند و به همین دلیل وارد عرصه انتخابات نمی‌شوند. مگر آن که زنان دولت و بانوان مجلس دست به دست هم بدهند و از شورای نگهبان بخواهند که این کلمه دو پهلو را قانونا تفسیر کند. «رجل سیاسی» عنوانی که برای اولین بار در بحث تکیه زدن بانوان بر مسند ریاست‌جمهوری مطرح شد. بودن یا نبودن بانوان در چنین مقامی می‌توانست بازتاب گسترده خارجی را به همراه داشته باشد به همین دلیل بازتاب بیرونی را با این کلمه کاهش دادند. کلمه‌ای که به بانوان اجازه ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌دهد و از سوی دیگر سد راه‌شان برای ورود به عرصه انتخابات است. «یعنی روزی می‌رسد که یک بانوی ایرانی بر بالاترین مسند اجرایی کشور تکیه زند؟» این فقط یک سوال نیست، بلکه آرزوی بسیاری از فعالان حوزه زنان در ایران است.

با وجود حضور بانوان در کسوت وزارت، رئیس سازمان‌ها و سطوح کلان‌ تصمیم‌گیری‌ در حوزه‌های زنان، باز هم به نظر می‌آید که جناح‌ها و حزب‌های متفاوت هنوز یک بانو را در حد کسب صندلی ریاست‌جمهوری تربیت نکرده و آموزش نداده‌اند. اما چرا رجل سیاسی وارد قانون‌ شد و بانوان در مرحله ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری متوقف می‌شوند؟ چرا احزاب و مسئولان هنوز نتوانسته‌اند به جوان‌ها و بانوان اعتماد کرده و آنها را آموزش دهند تا جانشینان خوبی برای خودشان داشته باشند؟ همه این سوالات را با فعالان زن در میان گذاشتیم. پروانه سلحشوری با اشاره به این که برای انتخابات ریاست‌جمهوری شاخصه‌های معینی نداریم، به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: «در مجلس حداقل تحصیلات، فوق لیسانس است در صورتی که هر کسی حتی با تحصیلات ششم ابتدایی هم می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند و مشکلی پیش نمی‌آید. به نظرم وظیفه مجلس است که وارد این موضوع شود و شاخصه‌های حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص کند.»

به نیمی از جمعیت ایران ظلم شده است حق‌الناس، چگونه باید جبران شود؟

دیده‌بان دولت- اعظم طالقانی با انتشار بیانیه‌ای به آنچه تفسیر تبعیض‌آنیز واژه رجال خواند،‌اعتراض کرد. وی نوشت: نظر عده‌ای بر این است که واژه «رجال» به معنای مردان است و عده‌ای دیگر آن را نخبگان و شخصیت‌ها معنا می‌کنند. عده‌ای تعبیر اول را پذیرفته و عده‌ای تعبیر دوم را باور دارند. در همان هنگام از شهیدبهشتی سوال شد که منظور از «رجال» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چیست؟ ایشان پاسخ دادند: «منظور از «رجال»، «شخصیت‌های» مذهبی و سیاسی است».

 

چرا زنان شناخته شده سیاسی و دارای سوابق مدیریتی سطح کشوری ثبت نام نکردند؟

شهیندخت مولاوردی در کانال تلگرامی کمیسیون حقوق بشر اسلامی نوشت:

در این دوره انتخابات ریاست جمهوری که از چند ماه پیش بحث ضرورت تفسیر رجل سیاسی به عنوان یکی از شرائط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مطرح شده و شورای نگهبان نیز فراخوان مشورت عمومی برای تفسیر این قید ارائه نمود، طبیعتا فرصت مناسبی بود که بستر لازم برای شورای نگهبان فراهم شود تا فراتر از بحث های نظری انتزاعی، با ملاحظه واقعیات عینی امکان تفسیر این مهم را بدست آورد و احیانا زنان شایسته ای که شخصیت سیاسی کشوری هستند و دارای سایر شرائط اصل ۱۱۵ می باشند را تائید صلاحیت نماید تا راه برای حضور #زنان در میان نامزدها فراهم شود ولو اینکه امکان رای آوری نداشته باشند یا خود پس از معرفی برنامه ها و دیدگاه های یک زن توانا به نفع برخی نامزدهای دیگر همفکر و توانمندتر کنار روند. این رویداد طبیعتا انگیزه لازم را برای همه زنان کشور ایجاد میکرد که با تلاش و ارتقای توانمندی ها می توانند در #آینده ایران برجستگان ملی و توانمند و شایسته را معرفی و نامزد کنند تا نظر مطلوب ملت را مانند برخی از دیگر کشورهای اسلامی به خود جلب نموده و توفیق خدمتگزاری در جایگاه مدیریت اجرائی کشور را پیدا کنند . بازتاب مثبت جهانی این فرصت عادلانه نیز نیاز به گفتن ندارد.

عجیب است علیرغم اهمیت زمانی این دوره در مباحث مربوط به تفسیر #رجل_سیاسی، زنان شناخته شده و دارای سابقه مدیریت های ارشد از جناح‌های ملتزم به قانون اساسی که مقبولیت عمومی نیز نزد مخاطبان زیادی از همفکران یا گروههای مختلف دارند، نامزد نشدند و در این میان خانم هائی به میدان آمدند که عمدتا شخصیت شناخته شده سیاسی نیستند و سابقه مدیریتی ارشد ندارند و طبعا از منظر اصل ۱۱۵ حائز شرائط محسوب نخواهند شد . در این میان فقط یک شخصیت سیاسی حزبی و از فعالان مدنی بانوان مثل دوره های قبل جور دیگران را این بار با عصا کشید تا از یکسو پیامی را به همگان خصوصا #مردان و مسئولان انتخابات برساند که زنان شایسته این مملکت را نیز ببینید و از سوی دیگر ،به خود زنان پر تلاش کنونی این مملکت و نسل بعدی خود بگوید که برای تامین شایسته سالاری در این کشور از پای ننشینند و بدانند شایستگی وکمالات و توانمندی و تدبیر اداره امور را باید ثابت کرد تا موانع پیش رو از سر راه برداشته شود.

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حمایت زن و خانواده باید اجرایی شود

میزان- تولیت آستان قدس رضوی گفت: برنامه‌نویسی و شعار کافی است و اکنون زمان و میدان اجرا رسیده است. سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حمایت زن و خانواده باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در جمع تعدادی از فعالان حوزه زنان با اشاره به اهمیت بالای نقش زن در اسلام، گفت: نگاه ما به زن همان نگاه شریعت اسلامی است. ممکن است در شریعت اسلامی زن و مرد به لحاظ جسمی تفاوت داشته باشند اما از نظر انسانی تفاوتی وجود ندارد و یک زن هم می‌تواند حیات طیبه داشته باشد.

وی افزود: به لحاظ نقش اجتماعی طبیعتاً وظایفی به عهده آنها است که در خانواده نقش اجتماعی زنان به عنوان کانون عاطفه توجه به همسر و فرزندان است و مردان نیز طبیعتا وظیفه دارند سخت تلاش کنند تا بتوانند زندگی صمیمی را برای جامعه به وجود آورند.

نامزدی برای ریاست جمهوری در ایران: زنان و اقلیت‌ها؛ شهروندان ناتمام

بی‌بی‌سی- شاهد علوی روزنامه نگار در یادداشتی نوشته است: شهروندی به مثابه لحظه تحقق ظرفیت‌های اجتماعی انسان در چارچوب مسئولیت‌ها و حقوق، احتمالا بیش از هر چیز با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به مثابه امکان بخشیدن بخشی از حقوق فردی به دیگری و طلب مسئولیت از او یا کسب چنین حقوقی و مسئولیت پذیری در قبال آن، معنا می‌یابد. به این ترتیب، تحلیل جایگاه شهروند در یک جامعه از جمله از رهگذر تحلیل فرآیند انتخابات و حق انتخاب و نامزدی در انتخابات و اعمال رای شهروندان در این فرآیند ممکن خواهد شد.

فارغ از برخی تمایزات کوچک، نظام‌های سیاسی و نظام‌های انتخاباتی متناسب آن‌ها در دنیا را به چند دسته کلی تقسیم کرده‌اند. این تقسیم‌بندی‌ها کار مطالعه تطبیقی رفتار انتخاباتی در کشورهای مختلف و مدل سازی از آن‌ها را ممکن ساخته است. در رابطه با تحلیل انتخابات در ایران و ارزیابی رابطه شهروندان با آن و ترسیم مدلی از رفتار انتخاباتی انان، مشکل نخست همینجا بروز می‌یابد.

چرا انتخابات نباید درباره انتخابات باشد

بی‌بی‌سی- شادی صدرفعال حقوق بشر در یادداشتی نوشته است: بحث‌های جاری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل دوره قبل، درباره “انتخابات” است؛ سوال‌های تکراری و ملال‌آوری مثل تحریم یا شرکت، و سوال‌های کمی هیجان انگیزتری مثل رئیسی یا روحانی یا احمدی‌نژاد، مدام مطرح می‌شوند و به آن‌ها جواب‌های معمولا تکراری یا قابل پیش‌بینی داده می‌شود. گاهی هم سئوال‌های پایه‌ای‌تری مطرح می‌شود؛ مثل اینکه اصلا با وجود نظام نظارت استصوابی که محذوفان سیاسی را از حق کاندیدا شدن محروم و قانون اساسی که زن‌ها و غیر شیعه‌ها را از گردونه کاندیداتوری حذف می‌کند، چگونه می توان از لفظ و نفس “انتخابات” سخن گفت؟

هرچند معمولا این گونه سئوال‌ها به سرعت از سوی رسانه‌های مسلط و شکل دهندگان به افکار عمومی نزدیک به جناح‌های مختلف حاکم به حاشیه رانده می‌شوند.

اما این مطلب کوتاه، درباره هیچیک از این سئوال‌ها و بحث‌ها نیست. بلکه درباره این است که چرا مباحث انتخابات در ایران می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد. در این مطلب برآنم با تکیه بر مشاهدات شخصی و اسناد مکبتوب یا تصویری موجود، یادآوری کنم که همیشه وضعیت مباحث انتخاباتی، مانند این دوره و دوره قبل، چنین نبوده و امید که چنین نیز نخواهد ماند.

اخبار اجتماعی

نارضایتی جنسی از علل اصلی طلاق

ایسنا- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اکنون در ۱۷ استان، کلینیک‌های سلامت خانواده در حال فعالیت هستند و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است این کلینیک‌ها تا پایان سال جاری در سایر استان‌ها راه‌اندازی شود. شهیندخت مولاوردی، افزود: برای آرامش خیال مراجعه‌کنندگان، کلینیک‌های سلامت خانواده در پلی‌کلینیک‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی راه‌اندازی شده و انواع مشاوره‌ها و خدمات مربوط به سلامت، از جمله سلامت جنسی در این کلینیک‌ها ارائه می‌شود؛ چراکه براساس گزارش‌های منتشرشده یکی از دلایل اصلی طلاق‌ها، نارضایتی جنسی است.

خانواده‌های ایرانی؛ طلاق و نارضایتی جنسی

رادیو فردا- معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده گفته است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نارضایتی جنسی یکی از دلایلِ اصلی طلاق‌هاست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزوده که انواع مشاوره‌ها و خدمات مربوط به سلامت، از جمله سلامت جنسی در این کلینیک‌ها ارائه می شود چراکه بر اساس گزارش‌های منتشر شده یکی از دلایل اصلی طلاق‌ها، نارضایتی جنسی است.

محبوبه فتح آبادی، روان درمانگر و مشاور خانواده در بریتانیا در اینباره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده است.

تذکر ذوالقدر درباره بنرهای تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در پایتخت

ایسنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نصب بنرهای تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در پایتخت انتقاد کرد.

سیده فاطمه ذوالقدر در تذکری در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس اظهار کرد: اخیراً شاهد نصب بنرهایی از سوی شهرداری در شهر تهران هستیم که به تبعیضات بین زن و مرد دامن می زند و بحث زندگی مردسالاری را مورد توجه قرار می‌دهد.

آمار افسردگی در زنان ایرانی بالاتر از مردان

مهر-وزیر بهداشت، گفت: راه خدمت به مردم در حوزه سلامت، ترویج فرهنگ پیشگیری است.

دکتر حسن هاشمی صبح جمعه اول اردیبهشت ۹۶ همزمان با اولین روز هفته سلامت، همراه با جمع کثیری از شهروندان تهران در مراسم پیاده که در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، شرکت کرد.

وزیر بهداشت در پایان این مراسم پیاده روی، بر ضرورت داشتن جامعه ای با نشاط تاکید کرد و گفت: آمار افسردگی در خانم ها ۱۶ درصد و آقایان ۱۰.۵ درصد است که البته بالا بودن میزان افسردگی در زنان بخاطر طول عمر بیشتر آنان در مقایسه با مردان است.

چه کسی از فمینیسم می‌ترسد؟

اخبار روز – شیرین میرزانژاد نوشته است: این روزها دیگر کسی نیست که کلمه‌ی فمینیسم به گوشش نخورده باشد. برای خیلی‌ها فمینیسم هیولای یک سر و دو گوشی شده که تا با آن روبرو می‌شوند یا چشم‌ها را بسته و گوش‌ها را گرفته و پاورچین از کنارش رد می‌شوند تا پرش به آنها نگیرد و یا شمشیر از نیام بر کشیده و نفس‌کش می‌طلبند و بعد هم به سلاخی آن و گوینده‌اش می‌پردازند. دسته‌ی دیگر روشنفکرنماهایی هستند که بدون داشتن کوچک‌ترین اطلاعی درباره‌ی فمینیسم با انواع و اقسام ژست‌های روشنفکری به افاضه‌ی فضل پرداخته و ضدزن‌ترین سخنان را بر زبان جاری می‌کنند چنان که خداوندگاران زن‌ستیزی انگشت به دهان جلوی پایشان لنگ می‌اندازند. برای بعضی هم این موضوع دستمایه‌ی شوخی‌های خنک‌ و خوشمزگی در دورهمی‌ها شده که معمولاً این دسته‌ نه تکلیف خودشان را با ماجرا می‌دانند و نه اصولاً می‌خواهند موضع خاصی در برابر آن بگیرند. علاوه بر گروه‌های فوق‌الذکر، گروهی کاملاً وطنی هم وجود دارند که با اتکا به منطق «هر چیزی که پاش به ایران می‌رسه معنیش عوض می‌شه، یکیش همین فمینیسم»، دست به ارائه‌ی تحلیل‌هایی من‌درآوردی می‌زنند و با نگاهی عاقل اندر سفیه در صدد برمی‌آیند که فمینیسم را به خود فمینیست‌ها توضیح بدهند که «نه دوست عزیز، فمینیسم این نیست که تو می‌گی، اجازه بده من برات توضیح بدم.» من اسم این دسته را می‌گذارم تحلیل‌گران تاکسی‌نشین، مثل بحث‌هایی که در تاکسی میان راننده و مسافران صورت می‌گیرد و در نهایت به اینجا منتهی می‌شود که «آقا قربون دستت من همین بغلا پیاده می‌شم.» اینها هم درست جایی که در پیچ و خم بحث به تنگنای استدلال می‌افتند، کرایه را داده و نداده به سرعت پیاده می‌شوند و در را هم پشت سرشان می‌کوبند و خلاص!

اما فمینیسم واقعاً چیست و چرا در جامعه‌ی ما به چنین وضعیتی دچار شده است؟ مهم‌تر از همه اینکه چرا به فمینیسم نیاز داریم؟

زنان مطلقه و بیوه در ابعاد وسیع‌تری احساس تنهایی را تجربه می‌کنند

مهرخانه- يافته‌ها نشان مي‌دهند كه مردان و افراد مطلقه و بيوه، احساس تنهايي را در ابعاد وسيع‌تري تجربه مي‌كنند. بررسي متغير حمايت اجتماعي نيز نشان مي‌دهد كه افراد متأهل، افراد دارنده سطح تحصيلات كارشناسي ارشد و دكتري و افراد متعلق به پايگاه‌هاي اجتماعي- اقتصادي بالا نسبت به سايرين، از سطح حمايت اجتماعي بالاتري برخوردارند.

مطالعات گسترده در مورد حمايت اجتماعي نشان مي‌دهد كه خويشاوندان، دوستان، همسايگان و همكاران منابع مهمي هستند كه مي‌توان در صورت نياز به آن‌ها مراجعه كرد. پيوندهاي گوناگون، حمايت‌هاي اجتماعي متنوعي را براي اعضاي شبكه فراهم مي‌سازند؛ به عبارت ديگر، افراد با تنوع روابط خود، به طيف وسيعي از حمايت‌هاي مختلف دست مي‌يابند كه آنان را قادر مي‌سازد تا توانايي رويارويي با مشكلات روزمره و بحران‌هاي زندگي شهري را داشته باشند. در نتيجه مانع ايجاد و ترويج آسيب‌هاي اجتماعي از قبيل انزوا و احساس تنهايي مي‌شوند.

زنان گیلان فقط تفنگ به دست نمی‌جنگند/ راننده خوب یا بد بودن ارتباطی به جنسیت ندارد

گیل نگاه-مریم دهچی یکی از چند بانوی راننده ماشین سنگین در گیلان است. خودش می‌گوید کلاً چهار زن در این زمینه در استان فعال هستند. اومی‌گوید که زندگی سخت ولی زیبا است و همین نگاه به او کمک می‌کند تا در کنار همسرش در مسیر انزلی به تهران شانه‌به‌شانه کار کند.

متولد رشت و ساکن خمام است و پدرش نیز از سال ۱۳۷۰ راننده مینی‌بوس بوده. گویا رانندگی در خون خانواده دهچی است چون می‌گوید: پدر، برادر و تعداد دیگری از اقوام ما مینی‌بوس‌ران بودند.

درآمد میلیاردی صنعت جهانی مد از لباس‌های اسلامی

جهان اقتصاد- صنعت جهانی مد لباس در سال‌های اخیر شاهد توسعه و پیشرفت چشمگیری بوده است، به‌گونه‌ای‌که طبق گزارش خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ»، شرکت‌ها و برندهای تجاری بزرگ و معروف به طراحی لباس‌های پوشیده و البسه مخصوص بانوان محجبه به دلیل استقبال خوبی که از سوی خریداران مسلمان وجود دارد، روی آورده و سود قابل ملاحظه‌ای را از این بازار پر رونق از آن خود می‌کنند.

رویترز در آخرین گزارش‌های خود در مورد هزینه خرید لباس توسط مسلمانان در سال ۲۰۱۳ عدد ۲۶۶ بیلیون دلار را ثبت و رشد این عدد را تا سال ۲۰۱۸ معادل ۴۸۴ بیلیون دلار پیش‌بینی کرده است.

در این گزارش، مبلغ خرید لباس توسط مصرف‌کنندگان آمریکایی با فاصله قابل توجهی، عدد ۳۹۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

تحلیل روانشناختی استفاده از پوسترهای جنسیتی در سطح شهر؛ ساختارهایی که زن امروز را نمی‌بیند

دوات- چند سالی است که شهرداری تهران در معابر و وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، تابلو ها و پوسترهای حاوی پیام‌های اخلاقی متعدد نصب کرده است؛ پیام هایی که گاهی مفهوم آنها عجیب و گاهی نامفهوم است.

برخی از این پوسترها هر از چندی تغییر می‌کنند و پیام های مناسبتی در آنها دیده می‌شود. اما به تازگی و در آستانه روز مرد، چندین تابلو در سطح شهر قرار گرفت که متون آنها تعجب بسیاری از شهروندان را برانگیخت و از نظر عده‌ای، واکنش برانگیز شد و آن را نشانه‌ای از شکاف جنسیتی، تبعیض میان زن و مرد و ترویج مردسالاری در جامعه دانستند.

«به اقتدار تو این خانه ایستاد ای مرد؛ به احترام غرورت سکوت خواهم کرد»، «مرد نیاز دارد هر از چند گاهی از قید و بند زندگی زناشویی آزاد باشد به او آزادی بدهید که به دلخواه خود ساعتی را آزاد باشد و به اموری چون تفریح، گردش و… بپردازد»، «با مردان غریبه در حد ضرورت ارتباط کلامی برقرار کنید؛ از مغازه‌دار لازم نیست دو خط تشکر کنیم» و…؛ این چند مورد، نمونه‌هایی از پیام هایی است که این روزها شهروندان تهرانی بر کوی و برزن، مترو و اتوبوس مشاهده کردند. پیام هایی که می‌توان از مناظر مختلف آن را مورد بررسی قرار داد.

۱۰۰ رشته تبلیغی درمدارس علمیه خواهران راه اندازی می شود

ایرنا – معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران گفت: ۱۰۰ رشته تبلیغی را در حوزه های علمیه برای توانمندی بانوان در عرصه های تبلیغ راه اندازی خواهیم کرد.

حجت الاسلام رضا اسکندری روز سه شنبه در سیزدهمین اجلاس مدیران و موسسان حوزه های علمیه در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم افزود:‌ در حال حاضر ۱۲ رشته تبلیغی آموزش داده شده است که در حال توسعه آن هستیم.

وی اضافه کرد:‌هر خواهر مبلغ باید در یک موضوع مورد نیاز جامعه تخصصی آموزش ها را دریافت کند تا بتواند جامعه را در مسیر درست هدایت کند.

نحوه بازرسی بدنی زنان ایرانی در فرودگاه تفلیس بررسی می‌شود

بی‌بی‌سی- در پی اعتراض یکی از نمایندگان مجلس ایران به نحوه بازرسی بدنی مسافران زن ایرانی در فرودگاه تفلیس، پایتخت گرجستان، نخست وزیر این کشور دستور بررسی موضوع را داده است.

گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان در دیدار با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در تفلیس از این موضوع اظهار “تعجب”کرده است.

نخست وزیر گرجستان که قرار است هفته آینده به تهران سفر کند، گفته است: “دستور خواهم داد، این موضوع زود بررسی شود. نمی توانم تصور کنم به زنان مسلمان در خاک گرجستان توهین شود. فرهنگ غنی ایران در گرجستان نفوذ عمیقی دارد و مردم به دیده احترام به ایران می نگرند.”

بررسی میزان احساس امنیت در بین شهروندان بر اساس نتایج پیمایش ­های ملی

ایسپا- مسأله امنیت همواره از دغدغه­ ها و چالش­ هایی است که همه جوامع کم و بیش درگیر آن هستند. امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان از بیماری روانی گرفته تا خودکشی، اعتیاد و بزهکاری است. بحث امنیت به خصوص در تأمین بهداشت اجتماعی و روانی و در کاهش آسیب ­های اجتماعی و روانی، همچنین در گسترش سلامت اجتماعی و روانی اهمیت بسیاری دارد. بنابراین آرامش، رفاه، رشد، شکوفایی انسان، بروز استعدادها و خلاقیت­ ها و نیل به تمام کمالات انسان در سایه امنیت از جمله امنیت اجتماعی حاصل خواهد شد.

نتایج در سطح ملی نشان داد، ۴۵٫۳ درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند برای قدم زدن به تنهایی در شب احساس امنیت می‌کنند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۳٫۷ درصد) بیان کردند که هنگام قدم زدن در شب به تنهایی، احساس امنیت نمی ­کنند. این وضعیت برای استان تهران به گونه­ دیگری است. ۴۱٫۶ درصد از پاسخگویان در استان تهران بیان کردند که برای قدم زدن به تنهایی در شب احساس امنیت می‌کنند و این رقم از درصد کل جامعه کمی پایین ­تر است.

تفاوت معناداری بین میزان احساس امنیت در بین زنان و مردان در کشور وجود دارد. ۵۹ درصد مردان گفته‌اند برای قدم زدن در شب احساس امنیت دارند در حالی که تنها حدود ۳۲ درصد زنان کشور این احساس امنیت را داشته‌اند. بنابراین مردان بیشتر از زنان احساس امنیت می ­کنند.

مبارزه بازیگر زن برای حقوق برابر

سینما سینما- جسیکا چستین بازیگر سرشناس سینمای آمریکا دیگر حاضر نیست با دستمزدی ناعادلانه در یک فیلم بازی کند.

ایمی پاسکال رییس کمپانی سونی پس از هک شدن سرورهای این شرکت و لو رفتن میزان دستمزد بازیگران در فیلم‌های مختلف این شرکت درباره دستمزد کمتر بازیگران زن گفته بود: «بخشی از مشکل نابرابری دستمزد بازیگران زن با مردها به عدم درخواست آن‌ها برای دستمزد بیشتر بازمی‌گردد.»

این سخنان تاثیر عمیقی بر جسیکا چستین داشت. او در این باره گفت: «در آغاز خیلی ناراحت شدم. سپس به این نتیجه رسیدم که او حرف درستی می‌زند. زنان باید گامی به جلو بردارند و به اندازه کارشان درخواست دستمزد کنند.»

او بهترین معیار برای سنجیدن میزان دستمزد بازیگران زن را مبلغ دستمزد همبازی‌های مرد آن‌ها در فیلم می‌داند و اعتقاد دارد که زنان بازیگر باید برای دریافت این مذاکره کنند. چستین در این باره گفت: «آن‌ها باید بگویند حالا دیگر سال ۲۰۱۷ است. ما دیگر به روال پیشین کارمان را ادامه نمی‌دهیم.»

لباس‌های عروس سیاه رنگ، مد جدید ۲۰۱۸

 

ریم عکره، طراح مد آمریکایی لبنانی تبار، روز سه شنبه کلکسیون لباسهای عروس بهاره ۲۰۱۸ اش را در فروشگاه تیفنی اند کو (Tiffany & Co) در خیابان معروف پنجم شهر نیویورک به نمایش گذاشت.

فروشگاه جواهر فروشی بنام آمریکایی، همینطور الهام بخش برخی از طرح های او بود.

این نمایش با بیستمین سالگرد حرفه ای «ریم عکره» در صنعت مد مصادف شده بود.

وزیر خانواده ترکیه: زنان در ایران از موقعیت والای اجتماعی برخوردارند

آنکارا- ایرنا- فاطمه بتول سایان کایا وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه در دیدار با محمدابراهیم طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه گفت: زنان در ایران از مقام و موقعیت والای اجتماعی برخوردار هستند.

وی در این دیدار که روز چهارشنبه در محل این وزارتخانه انجام شد، با استقبال از دعوت شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای سفر به ایران، بیان کرد: این سفر می تواند فرصتی برای تبادل نظر و بهره گیری از تجربیات مسئولان ایرانی باشد.

وی با اشاره به وظایف وزارت متبوع اش، توسعه فعالیت های اجتماعی زنان را یکی از دغدغه های اصلی وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه خانه عنوان کرد و افزود: تلاش در جهت رفع مشکلات زنان و توسعه حضور اجتماعی این قشر در جامعه، به عنوان یکی از ماموریت های اصلی این وزارتخانه است.

پویشی به نام زنان

امتداد – شهرزاد همتی در گزارشی نوشته است: داستان زنان زندانی، کمی متفاوت از مردان رقم می‌خورد. بسیاری از آن‌ها تا زمانی که نام مجرم بر پیشانی‌شان حک می‌شود، حتی نمی‌دانند که جرمی مرتکب شده‌اند. این مساله در میان زنانی که قربانی جرائم غیرعمد می‌شوند نیز بیشتر محسوس است. مطابق آمار ارائه شده از ستاد دیه کشور، تنها ۲۰۰ زن زندانی مرتکب جرائم غیرعمد در زندان‌های کشور وجود دارند که هیچ پرونده قضایی پیش از بازداشت نداشته‌اند. زنانی که بیشتر قربانی جرائم و خواسته‌های مردان خود می‌شوند و یا در اثر تصادف گرفتار زندان می‌شوند. آن‌ها ضامن همسران و یا پدران خود می‌شوند و در این میان قربانی بازی هستند که نقشی در آن ندارند. ‌زندگی زنان در زندان نیز دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. انگ‌زنی به آن‌ها نه تنها ممکن است زندگی‌شان را تا ابد دگرگون کند، بلکه می‌تواند تأثیر مستقیم روی وضعیت خانواده آن‌ها داشته باشد.

دو دانشگاه از صد دانشگاه ترکیه با مدیریت زنان اداره می‌شود

آنا- دومین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، صبح امروز در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در این همایش قدیر گلکاریان، مدیر فرهنگی و مشاور اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز گفت: «قفقاز و کشورهای عضو این اتحادیه همواره سعی کرده‌اند تا به جایگاه و نقش زنان در جامعه و امور مملکتی و اداری اهمیت دهند، ما باید به جایگاه و ارزش زن بهای زیادی دهیم، چرا که زنان در تربیت جامعه و فرزندان نقش بسزایی دارند و من از مدیر دانشگاه الزهرا(س) به خاطر برگزاری چنین همایشی تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدوارم که کنگره‌ها و همایش‌های این‌چنینی روز به روز در کشورهای مختلف برای اهمیت جایگاه زنان گسترش پیدا کند.»

نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور متوقف شد/ مهار طلاق توافقی

مهر- معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: در آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق توافقی، زمین خواری و موضوعات اخلاقی شاهد کاهش نرخ رشد هستیم.

محمد باقر الفت روز چهارشنبه در گردهمایی روسای کل دادگستری، دادستان ها و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کل کشور گفت: خوشبختانه دستور مقام معظم رهبری درباره کنترل آسیب ها محقق و نرخ رشد آسیب های اجتماعی متوقف شد.

چالشی به اسم زندگی خصوصی فروغ

ایبنا- سایه اقتصادنیا و مهری بهفر در نشست نقد و بررسی کتاب «زنی تنها»‌ به موضوع میزان تاثیرگذار زندگی شخصی فروغ فرخزاد در تحلیل آثارش پرداختند.

نشست نقد و بررسی کتاب «زنی تنها»، اثر مایکل سی ‌هیلمن با ترجمه تینا حمیدی از سلسله نشست‌های ادبیات و نقد ادبی سرای اهل قلم خانه کتاب، عصر سه‌شنبه (۲۹ فروردین‌ماه) و با حضور سایه اقتصادی‌نیا، مهری بهفر و مترجم اثر برگزار شد.

 

اخبار ورزشی

وزارت ورزش به دنبال حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌هاست

ایسنا- نشست تخصصي تبيين راهبردهاي ورزش بانوان در برنامه ششم توسعه كشور، با رويكرد «توليد و اشتغال» در هتل المپيك تهران برگزار شد. فريبا محمديان، معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در شروع مراسم از برنامه‌هاي آينده در ورزش بانوان گفت‌ و بيان‌ كرد: به دنبال تدوين و اجراي آيين‌نامه‌ مناسب‌سازي ورزشگاه‌هاي كشور براي حضور خانواده‌ها به عنوان تماشاگر در رويدادهاي ورزشي هستيم. او همچنين در ادامه‌ به ساير برنامه‌هاي آينده در ورزش زنان اشاره و بيان‌ كرد: از ديگر برنامه‌هاي ما ارتقاي محيط حقوقي ورزش بانوان، ساماندهي روند كسب كرسي‌هاي بين‌المللي ورزش براي بانوان واجد شرايط، ايجاد ساز و كارهاي مناسب با فدراسيون‌هاي جهاني براي حضور بانوان محجبه ايراني، اجراي طرح‌هاي ملي «فراغت بانوان با ورزش با هدف افزايش سهم ورزشي در فراغت بانوان، اجراي جشنواره فرهنگي- ورزشي بانوان شاغل در ورزش، اجراي طرح ملي قامت و حركت، تدوين و اجراي طرح ملي ۲۰۳۰ تا نشاط و تندرستي، اجراي طرح الو ورزش با هدف افزايش ثبات حركتي بانوان و تدوين و اجراي طرح توسعه كسب و كارهاي ورزش ويژه‌ بانوان» از ديگر برنامه‌هاي آينده در ورزش بانوان است.

قهرمان المپیک که در ماه ششم حاملگی مسابقه داد: مثل زنگ تفریح بود

بی‌بی‌سی- حدود ۱۰۰۰ روز تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو باقیمانده اما ورزشکاران جدی از همین حالا آماده رقابت می‌شوند. این برنامه آمادگی آن قدر جدی است که قهرمان پیشین المپیک به رغم این که ۶ ماهه حامله بود به آب زد.

دانا ولمر، سال گذشته و در ریودوژانیرو هفتمین مدال المپیک خود را به گردن آویخت، اما این شناگر آمریکایی هنوز آن‌قدر تشنه موفقیت است که حتی “توپ بولینگی” که به گفته خودش در شکم دارد هم نتوانسته مانع او شود.

ولمر در حالی پنجشنبه گذشته در اولین مسابقه‌اش پس از المپیک حاضر شد که ۶ ماهه حامله است. اولین مشکل در راه این مسابقه پیدا کردن مایوی مناسب بود. ولمر که در المپیک ریو مایوی سایز ۲۶ پوشیده بود در مسابقه روز پنجشنبه در مسای آریزونا مایوی سایز ۳۲ به تن کرد.

موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور محجبه زنان در مسابقات

مهر- معاون امور زنان وزارت ورزش از موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور محجبه زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات بین‌المللی خبر داد.

فریبا محمدیان درخصوص نظر فدراسیون جهانی بسکتبال در رابطه با پوشش اسلامی بانوان بسکتبالیست در تورنمنت‌های بین‌المللی گفت: طراحی لباس برای بانوان بسکتبالیست برنامه‌ای هدفمند بود که با نامه وزیر ورزش به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال مبنی بر اینکه حضور محجبه بانوان بسکتبالیست در عرصه‌های بین‌المللی، امری مهم و قابل توجه است به جریان افتاد چرا که موضوع حضور زنان بسکتبالیست ایرانی از دستور کار آنها خارج شده بود.

بانوان سرخ‌پوش پشت درهای آزادی

آی اسپورت- هر چقدر جلوی‌شان بایستیم، هر چقدر اجازه ورود به ورزشگاه را ندهیم، هر چقدر از دویدن در مسابقات منع‌شان کنیم، ولی وقتی پای عشق در میان باشد، چیزی جلودارشان نیست. در روز بالا بردن جام توسط پرسپولیسی‌ها، نیمی از ایران عزادارند. منظور نه به استقلالی‌هاست و نه تراکتوری‌ها. منظور به دختران سرزمینی است که اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند. رویای جام پرسپولیس برای‌شان محقق شد ولی رویای تماشای این صحنه‌ها نه.

ابهام درباره حضور کیمیا علیزاده در مسابقات جهانی

دوات- سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان می‌گوید که کیمیا علیزاده ممکن است به مسابقات جهانی برسد اما این اتفاق به تشخیص پزشکان بستگی دارد.

مهرو کمرانی، درباره اعلام اسامی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های کشورهای اسلامی، اظهار کرد: در هشت وزن اعزام داریم. از ۲۵ بهمن اردو را با ۱۶ بازیکن شروع کردیم و سه مرحله انتخابی داشتیم. دو مرحله انتخابی درون اردویی برگزار کردیم و آخرین مرحله انتخابی نیز برگزار شد و به این ترتیب نفرات هشت وزن مشخص شدند. ۲۷ اردیبهشت مسابقات تکواندو بانوان در کشورهای اسلامی شروع می‌شود. با هشت بازیکن تیم بسته‌ایم و اما ممکن است ارنج برای جهانی تغییر کند و امکان دارد با رای مثبت پزشک معالج کیمیا علیزاده، وی هم به تیم ملحق شود. البته باید دید رای پزشک چیست.

کارنامه ورزش زنان ایران در دوره حسن روحانی

ورزش زنان ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به کامیابی‌های متعددی دست یافت. کسب نخستین مدال المپیک و قهرمانی فوتسال زنان ایران در آسیا تاریخ‌ساز شد. سمیرا شیرمردی، روزنامه‌نگار ورزشی در تهران از کارنامه ورزش زنان ایران در ۴ سال اخیر می‌گوید.

۹۶ درصد زنان و ۸۲ درصد مردان بی‌تحرک هستند

ایسنا- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از غربالگری وزارت بهداشت در چهار شهر کشور بی تحرکی در زنان ۹۶ درصد و در مردان ۸۲ درصد بوده است.

رضا خدیوی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت و افتتاح دومین دوره پودمانی خبرنگاری سلامت با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان ۴۶۹ پایگاه سلامت و ۲۰۸ مرکز خدمات جامع سلامت وجود دارد، اظهار کرد: ۲۹۹ کارشناس مراقب سلامت، ۲۵۴ نفر پزشک در شهر اصفهان و در مجموع یک هزار و ۴۰۴ مراقب سلامت و یک هزارو ۴۶۷ نفر پزشک و کارشناس در استان در بخش بهداشت فعال هستند.

 

به اشتراک بگذارید