رئیس جمهور روحانی، خنده پیرزن مضحک نیست!

فرزندآوری؟ اگر بخواهم، هروقت بخواهم، ایمن و آزاد
13 دسامبر 2016
حق طلاق ، جوگیری نیست! یک حق انسانی است.
15 ژانویه 2017

رئیس جمهور روحانی، خنده پیرزن مضحک نیست!

واقعیت این است که:

رئیس جمهوری اسلام ایران، حسن روحانی در مجمع راهیان نور گفت: “امروز از دوران هشت سال دفاع مقدس زمانی گذشته ، اما بازهم می بینیم یک آدم متجاوز و خبیث در آمریکا و کنگره ماهیت خود را در آخر صحبتش افشا می​کند و می گوید اگر آمریکا هم نباشد تنهایی روبروی ایران می ایستم ، پیر زن هم به این می خندد ؛ این مضحک است .” این سخنان به مناسبت روز وفات دختر پیامبر اسلام ایراد شده است.

 

ما فکر می کنیم:

زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران، نشانه و بهانه ای برای مضحکه نیستند. ضرب المثل های دیگری در زبان فارسی وجود دارد تا هرکسی، از جمله رئیس جمهور بتواند منظور خود را بهتر و شیواتر برساند و هیچ چیز نمی تواند و نباید سخنان اهانت آمیز نسبت به جنس زن را توجیه کند. رئیس جمهور به عنوان مقام عالی نهاد اجرایی کشور، اگر به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر تضمین حقوق برابر زنان و مردان وفا نمی کند، حداقل نباید در گسترش فرهنگ زن ستیز پیش دستی کند!

 

چه می کنیم؟

در یک موج توییتری از رئیس جمهور روحانی می خواهیم بابت سخنان اهانت آمیز خود معذرت خواهی کند و زین پس نگاه برابر را به زنان و مردان سرلوحه کار خود قرار دهد و قول های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند.

به اشتراک بگذارید