مبارزه با انواع خشونت علیه همه زنان
17 دسامبر 2021

آینده کره زمین، امیدوار باشیم؟ پرگار

(بازنشر از بی‌بی‌سی فارسی)

در این قسمت برنامه پرگار سوده راد فعال برابری جنسیتی، اکوفمینیست و از سردبیران وبسایت ماچولند مهمان برنامه بود و درباره ناامیدی‌اش به سرعت کشورها و دولت‌ها برای حل بحران‌های محیط زیستی و تاثیر این بحران‌ها بر برابری جنسیتی در دنیا صحبت کرد.

 

اکوفمینیسم یکی از چشم‌اندازهای متعدد فمینیسم زیست محیطی است که در فضای آکادمیک شکل گرفته است و در زمینه‌های هنر، ادبیات، جغرافیا، کشاورزی، مدیریت انرژی، جنگلداری،‌ نیروی کارگر، حقوق بومیان، مطالعات بر حیوانات و بهداشت محیطی وارد شده است.

 

نکته‌ای که به یک عمل یا یک تحلیل، رویکردی اکوفمینیستی می‌دهد، رویکرد تقاطعی آن در شناخت معضلات اجتماعی‌ و محیط زیستی و تلاش برای اصلاح این معضلات است. اکوفمینیسم به طور خاص عدالت انسانی، عدالت بین‌گونه‌ای و عدالت انسانی‌ـزیست محیطی را به هم پیوند می‌دهد.گاهنامه اول اسپکتروم با سردبیری شکوفه دزفولی به موضوع اکوفمنیسم پرداخته
لینک دانلود اولین گاهنامه اسپکتروم

به اشتراک بگذارید