25 فوریه 2017

در دنیای زنان چه خبر؟ ۳۰ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۵

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به بلاگ ماچولند سر بزنید یا در خبرنامه ثبت نام کنید تا از مهم‌ترین خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید   دولت ترامپ دستور اوباما برای استفاده اختیاری تراجنسیتی از […]
17 فوریه 2017

در دنیای زنان چه خبر؟ ۲۲ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به بلاگ ماچولند سر بزنید یا در خبرنامه ثبت نام کنید تا از مهم‌ترین خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید. امیدها و حسرت های مولاوردی در حوزه زنان شفقنا- معاون […]
10 فوریه 2017

در دنیای زنان چه خبر؟ ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به بلاگ ماچولند سر بزنید یا در خبرنامه ثبت نام کنید تا از مهم‌ترین خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید.   زنان و انتخابات ریاست جمهوری شرق- در حالی که […]