در حمایت از اکوفمینیسم؛ پاسخی به انتقادات
13 اکتبر 2020
آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟
23 اکتبر 2020

گفتگوی ویدیویی با اعظم بهرامی

در این گفتگو ویدیویی «شکوفه دزفولی» و «اعظم بهرامی» درباره وضعیت کنونی زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده، با توجه به تغییرات اقلیمی در ایران صحبت می‌کنند . این گفتگو به گاهنامه شماره اول اسپکتروم با موضوع بومفمینیسم (اکوفمینیسم) اختصاص دارد.

به اشتراک بگذارید