در حمایت از اکوفمینیسم؛ پاسخی به انتقادات
۲۲ مهر ۱۳۹۹
آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟ 
۲ آبان ۱۳۹۹

گفتگوی ویدیویی با اعظم بهرامی

در این گفتگو ویدیویی «شکوفه دزفولی» و «اعظم بهرامی» درباره وضعیت کنونی زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده، با توجه به تغییرات اقلیمی در ایران صحبت می‌کنند . این گفتگو به گاهنامه شماره اول اسپکتروم با موضوع بومفمینیسم (اکوفمینیسم) اختصاص دارد.

دیدگاه ها بسته شده است